Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Ανακοίνωση της 11ης Ολομέλειας της 8ης Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας

Από το "Κρίση και Κριτική": Το δεύτερο αυτό ντοκουμέντο της 11ης Ολομέμειας έρχεται να επικυρώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις της ΜΠΠΕ, όπως σκιαγραφήθηκαν από τον Μάο. Πρόκειται για μια συνοπτική έκθεση της Γραμμής Μαζών όπως θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συνθήκες σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η επιμονή στη Γραμμή Μαζών, δηλαδή την ιδεολογικοπολιτική και οργανωτική διάρθρωση του πρωτοπόρου προλεταριακού κόμματος και τη σύνδεσή του με τις μάζες, είναι καθοριστική σε κάθε επαναστατική διαδικασία πριν και μετά την κατάληψη της εξουσίας. Κάτι που δυστυχώς πολύ λίγο, έως καθόλου, έχει κατανοηθεί, ακόμη και σήμερα, ύστερα από 50 χρόνια.

Ανακοίνωση της 11ης Ολομέλειας της 8ης Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας
12 Αυγούστου 1966
Η 11η Ολομέλεια της 8ης Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από την 1 έως τις 12 Αυγούστου 1966.
Στην 11η Ολομέλεια προέδρευσε ο σ. Μάο Τσετούγκ. Παρευρέθησαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΚΕ. Επίσης παρόντες ήταν σύντροφοι από τα περιφερειακά γραφεία της ΚΕ και από τις επαρχιακές, δημοτικές και αυτόνομες περιφερειακές επιτροπές του κόμματος, τα μέλη της Ομάδας Πολιτιστικής Επανάστασης της ΚΕ, σύντροφοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΕ και της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των επαναστατών καθηγητών και σπουδαστών από ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πεκίνο.

Η 11η Ολομέλεια, μετά από συζήτηση, εγκρίνει την απόφαση της ΚΕ του ΚΚΚ σχετικά με τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση.
Η Ολομέλεια, μετά από συζήτηση, εγκρίνει τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις και τα μέτρα σχετικά με τα εσωτερικά και διεθνή ζητήματα που εγκρίθηκαν από το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ στη 10η Ολομέλεια της 8ης ΚΕ τον Σεπτέμβριο του 1962.
Εσωτερική κατάσταση
Στη 10η Ολομέλεια της 8ης ΚΕ, ο σ. Μάο Τσετούγκ έκανε μια σωστή ανάλυση της κατάστασης εκείνης της εποχής και τόνισε, για άλλη μια φορά, τη θεωρία των αντιθέσεων, των τάξεων και της ταξικής πάλης στη σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτός είναι ο οδηγός για τη σοσιαλιστική επανάσταση και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στη χώρα μας. Υπό την ηγεσία του ΚΚΚ με επικεφαλής τον σ. Μάο Τσετούγκ και υπό την καθοδήγηση της γενικής γραμμής του κόμματος για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενέργεια, ενθουσιασμό και φιλοδοξία ως προς την επίτευξη μεγαλύτερων, γρηγορότερων, καλύτερων και πιο οικονομικών αποτελεσμάτων στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού, ο λαός της χώρας μας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει ξεδιπλώσει τα τρία μεγάλα επαναστατικά κινήματα της ταξικής πάλης, της πάλης για την παραγωγή και για τα επιστημονικά πειράματα, και έχει επιτύχει μεγάλες νίκες. Οι λαϊκές κομμούνες έχουν ακόμη περισσότερο παγιωθεί και αναπτυχθεί. Μια αναζωογονητική επαναστατική ατμόσφαιρα επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα και μια κατάσταση όπου αναδύεται ένα νέο ολόπλευρο άλμα προς τα εμπρός.
Η εθνική οικονομία της χώρας μας αναπτύσσεται σταθερά και απερίφραστα. Η πολιτική της αναπροσαρμογής, παγίωσης, κάλυψης και ανύψωσης των στόχων που είχε θέσει η ΚΕ του κόμματος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Το Τρίτο Πεντάχρονο ξεκίνησε φέτος. Στο βιομηχανικό μέτωπο, όχι μόνο έχουν καταγραφεί μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγή και στην ποικιλία των προϊόντων, αλλά και η ποιότητά τους έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στο αγροτικό μέτωπο, υπήρξαν καλές σοδειές για τέσσερα συνεχή έτη. Η αγορά είναι ακμάζουσα και οι τιμές σταθερές. Η επιτυχία των τριών πυρηνικών δοκιμών αποτελεί συμπυκνωμένη έκφραση του νέου επιπέδου που έχει φτάσει η ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας στην Κίνα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ένα εκτεταμένο Κίνημα Σοσιαλιστικής Εκπαίδευσης έχει ξεδιπλωθεί στις αγροτικές περιοχές, στις πόλεις και στον στρατό. Αυτή τη στιγμή, μια Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση, χωρίς προηγούμενο στην ιστορία, αναπτύσσεται στη χώρα μας. Το μαζικό κίνημα στο οποίο εργάτες, αγρότες, στρατιώτες, επαναστάτες διανοούμενοι και στελέχη μελετούν δημιουργικά και εφαρμόζουν τα έργα του σ. Μάο Τσετούγκ έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή άμεσης κατάκτησης και εφαρμογής του μαρξισμού-λενινισμού από τον εργαζόμενο λαό.
Η Ολομέλεια εγκρίνει πλήρως την Απόφαση της 20ης Μαΐου 1963 της ΚΕ του ΚΚΚ για ορισμένα προβλήματα στην τρέχουσα αγροτική εργασία (Προσχέδιο). Εγκρίνει πλήρως τα συνοπτικά πρακτικά της συζήτησης της 14ης Ιανουαρίου 1965 στο Εθνικό Συνέδριο Εργασίας που συγκλείθηκε  από το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΚ: Ορισμένα τρέχοντα προβλήματα που ανέκυψαν στο Κίνημα Σοσιαλιστικής Εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές, δηλαδή, το έγγραφο των 23 άρθρων. Τα δύο αυτά ντοκουμέντα συντάχθηκαν υπό την προσωπική καθοδήγηση του σ. Μάο Τσετούγκ και αποτελούν ισχυρό ιδεολογικό όπλο για το λαό μας στη διεξαγωγή της σοσιαλιστικής επανάστασης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δρούμε σύμφωνα με τα δύο προαναφερθέντα ντοκουμέντα και σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση να ολοκληρώσουμε, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, το κίνημα για τα «τέσσερα νοικοκυρέματα», δηλαδή, το Κίνημα Σοσιαλιστικής Εκπαίδευσης για το νοικοκύρεμα της πολιτικής, της ιδεολογίας, της οργάνωσης και της οικονομίας.
Η Ολομέλεια εγκρίνει πλήρως τη σειρά λαμπρών πολιτικών, αποφασιστικής και θεμελιώδους σημασίας, που προώθησε ο σ. Μάο Τσετούγκ τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι πολιτικές αυτές έγκεινται κυρίως στα εξής:
Για το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και την προώθηση και ανάπτυξη της επαναστατικής παράδοσης της γραμμής μαζών.
Για το ζήτημα της ανατροφής και της κατάρτισης διαδόχων στην προλεταριακή επαναστατική υπόθεση.
Για την έκκληση προς τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να διδαχθούν από την Πετρελαιοπηγή Τατσίγκ, προς τις αγροτικές μονάδες να διδαχθούν από την Ταξιαρχία Παραγωγής Τατσάι, προς ολόκληρη τη χώρα να διδαχθεί από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, καθώς και για την ενίσχυση της πολιτικής και ιδεολογικής δουλειάς.
Για τη στρατηγική αρχή της ετοιμότητας ενάντια στον πόλεμο, της ετοιμότητας ενάντια στις φυσικές καταστροφές και οτιδήποτε χρειάζεται ο λαός.
Για το ζήτημα της άρσης των ξένων συμβάσεων, ακολουθώντας τον δικό μας δρόμο βιομηχανικής ανάπτυξης.
Για το ζήτημα του συστήματος και της διάρθρωσης στην οικοδόμηση της οικονομίας και στην οικοδόμηση της εθνικής άμυνας.
Για την έκκληση προς ολόκληρο το κόμμα να κατανοήσει τις στρατιωτικές υποθέσεις και προς τον καθένα να γίνει στρατιώτης.
Για το ζήτημα του σχεδιασμού και των ρυθμίσεων για τη σταδιακή εκμηχάνιση της γεωργίας.
Και για την έκκληση προς τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και όλα τα εργοστάσια, χωριά, σχολεία, εμπορικά τμήματα, υπηρεσίες, το Κόμμα και τους κυβερνητικούς οργανισμούς να γίνουν μεγάλα σχολεία της επανάστασης.
Η Ολομέλεια τονίζει ότι η σειρά οδηγιών από τον σ. Μάο Τσετούγκ, σχετικά με τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση είναι οδηγός για δράση στην παρούσα πολιτιστική επανάσταση της χώρας μας. Αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη του μαρξισμού-λενινισμού.
Η Ολομέλεια θεωρεί ότι το κλειδί για την επιτυχία αυτής της Μεγάλης Πολιτιστικής Επανάστασης είναι να έχουμε πίστη στις μάζες, να στηριζόμαστε σ’ αυτές, με τόλμη να τις εξεγείρουμε και να σεβόμαστε τις πρωτοβουλίες τους. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να επιμένουμε στη γραμμή «από τις μάζες, για τις μάζες». Να είμαστε μαθητές των μαζών πριν γίνουμε δάσκαλοι τους. Να τολμάμε να κάνουμε επανάσταση και να είμαστε καλοί στο να κάνουμε επανάσταση. Να μην φοβόμαστε τις αναταραχές. Ενάντια στην αστική στάση, στη θωράκιση των δεξιών, στην επίθεση κατά της Αριστεράς και στην καταστολή της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης. Ενάντια στη δημιουργία πολλών περιορισμών που δένουν τα χέρια των μαζών. Να μην παριστάνουμε τους άρχοντες ή να στεκόμαστε πάνω από τις μάζες, μοιράζοντας διαταγές.
Δώστε ενθουσιώδη υποστήριξη στην επαναστατική Αριστερά, φροντίστε για την προσπάθεια και την ενότητα με όλους εκείνους που μπορούν να ενωθούν και επικεντρώστε τις δυνάμεις μας ενάντια στη χούφτα των αντικομματικών, αντισοσιαλιστών αστών δεξιών.
Η Ολομέλεια θεωρεί ότι η σειρά των ζητημάτων που έθεσε ο σ. Μάο Τσετούγκ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σχετικά με τη σοσιαλιστική επανάσταση και τη σοσιαλιστική οικοδόμηση έχουν επιταχύνει, σε μεγάλο βαθμό, την ανάπτυξη και την επιτυχία της σοσιαλιστικής υπόθεσης στη χώρα μας. Αυτά τα ζητήματα είναι βαθιάς και αποτελεσματικής σημασίας για την εδραίωση της δικτατορίας του προλεταριάτου και του σοσιαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, για την αποτροπή του ρεβιζιονιστικού σφετερισμού του κόμματος και της κρατικής εξουσίας, για την αποτροπή της παλινόρθωσης του καπιταλισμού, για να διασφαλιστεί ότι η χώρα μας εμμένει στον προλεταριακό διεθνισμό και υποστηρίζει ενεργά τους επαναστατικούς αγώνες των λαών του κόσμου και για να διασφαλιστεί η σταδιακή μετάβαση της χώρας μας στο μέλλον προς τον κομμουνισμό.
Διεθνής κατάσταση
Η 11η Ολομέλεια της 8ης ΚΕ θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την πάλη των μαρξιστών-λενινιστών και των επαναστατημένων λαών σε όλο τον κόσμο ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την αντίδραση και τον σύγχρονο ρεβιζιονισμό είναι εξαιρετική. Είμαστε τώρα σε μια νέα εποχή της παγκόσμιας επανάστασης. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε μια διαδικασία μεγάλης αναταραχής, μεγάλης διαίρεσης και μεγάλης αναδιοργάνωσης. Το επαναστατικό κίνημα των λαών σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, αναπτύσσεται δυναμικά. Παρά τα αναπόφευκτα ζικ-ζακ και τις ανατροπές στην εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης, η γενική τάση του ιμπεριαλισμού είναι προς την πλήρη κατάρρευση και η πορεία του σοσιαλισμού προς την παγκόσμια νίκη είναι μη αναστρέψιμη. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και οι λακέδες του σε διάφορες χώρες δεν μπορούν να αποτρέψουν την καταδίκη τους με την κτηνώδη καταστολή και την άγρια επίθεση στις μάζες των επαναστατημένων λαών ή με τη δωροδοκία και την εξαπάτησή τους. Αντίθετα, το μόνο που εξυπηρετούν είναι η περαιτέρω ώθηση στην επαναστατική αφύπνιση όλων των λαών. Οι ενέργειες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των ανδρεικέλων του σε διάφορες χώρες ενάντια στους λαούς και ενάντια στην επανάσταση δίνει ώθηση στις επαναστατικές ενέργειες όλων των λαών. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και τα ανδρείκελά του σε διάφορες χώρες φαίνεται να είναι ισχυροί, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ αδύναμοι. Προοπτικά, είναι όλοι χάρτινες τίγρεις.
Η νέα ηγετική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης έχει κληρονομήσει τον μανδύα του Χρουστσόφ και εφαρμόζει τον χρουστσοφικό ρεβιζιονισμό χωρίς τον Χρουστσόφ. Η γραμμή τους σκοπεύει στη διασφάλιση της ιμπεριαλιστικής και αποικιοκρατικής κυριαρχίας στον καπιταλιστικό κόσμο και στην παλινόρθωση του καπιταλισμού στον σοσιαλιστικό κόσμο. Η ηγετική ομάδα του ΚΚΣΕ έχει προδώσει τον μαρξισμό-λενινισμό, έχει προδώσει τον μεγάλο Λένιν, έχει προδώσει τον δρόμο της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, έχει προδώσει τον προλεταριακό διεθνισμό, έχει προδώσει την επαναστατική υπόθεση του διεθνούς προλεταριάτου και των καταπιεσμένων λαών και των καταπιεσμένων εθνών, και έχει προδώσει τα συμφέροντα του μεγάλου σοβιετικού λαού και των λαών των σοσιαλιστικών χωρών. Βρίζουν το ΚΚΚ ως «δογματικό», «σεχταριστικό» και «αριστερίστικο». Στην πραγματικότητα, επιτίθενται στον ίδιο τον μαρξισμό-λενινισμό. Έχουν ενωθεί με τον ιμπεριαλισμό που έχει επικεφαλής τις ΗΠΑ και τους αντιδραστικούς των διαφόρων χωρών, σχηματίζοντας μια νέα «Ιερά Συμμαχία» κατά του κομμουνισμού, των λαών, της επανάστασης και της Κίνας. Αλλά αυτή η αντεπαναστατική «Ιερά Συμμαχία» είναι καταδικασμένη σε χρεωκοπία και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποσύνθεσης.
Η Ολομέλεια θεωρεί ότι η κομματική περιεκτική δημόσια κριτική μας  του χρουστσοφικού ρεβιζιονισμού τα τελευταία χρόνια ήταν απόλυτα σωστή και αναγκαία. Η Πρόταση για τη Γενική Γραμμή του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος που προώθησε η ΚΕ του ΚΚΚ στις 14 Ιούνη 1963 είναι ένα προγραμματικό ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο αυτό που συντάχθηκε υπό την προσωπική καθοδήγηση του σ. Μάο Τσετούγκ και τα εννέα σχόλια από τις Συντακτικές Επιτροπές της Λαϊκής Ημερησίας και της Κόκκινης Σημαίας στην ανοικτή επιστολή της ΚΕ του ΚΚΣΕ, το άρθρο «Σχόλιο για τη Συνάντηση του Μαρτίου στη Μόσχα», το άρθρο «Ζήτω η νίκη του Λαϊκού Πολέμου» του σ. Λιν Πιάο κ.λπ. προσφέρουν επιστημονική μαρξιστική-λενινιστική ανάλυση σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια επανάσταση της εποχής μας και είναι ισχυρά ιδεολογικά όπλα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στον σύγχρονο ρεβιζιονισμό.
Η Ολομέλεια υποστηρίζει ότι για να αντιταχθείς στον ιμπεριαλισμό, είναι επιτακτική ανάγκη να αντιταχθείς στον σύγχρονο ρεβιζιονισμό. Δεν υπάρχει καμία μέση οδός στον αγώνα ανάμεσα στον μαρξισμό-λενινισμό και τον σύγχρονο ρεβιζιονισμό. Μια σαφής διαχωριστική γραμμή πρέπει να χαραχθεί σε σχέση με τις σύγχρονες ρεβιζιονιστικές ομάδες, που κέντρο τους έχουν την ηγεσία του ΚΚΣΕ, και είναι επιτακτική ανάγκη να αποκαλυφθούν αποφασιστικά τα αληθινά χαρακτηριστικά τους ως διασπαστές. Είναι αδύνατο να υπάρξει «κοινή δράση» με αυτούς.
Η Ολομέλεια επισημαίνει ότι ο προλεταριακός διεθνισμός είναι η υπέρτατη αρχή που διέπει την εξωτερική πολιτική της Κίνας. Υποστηρίζει θερμά τον δίκαιο αγώνα των ασιατικών, αφρικανικών και λατινοαμερικανικών λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό με επικεφαλής τις ΗΠΑ και τα ανδρείκελά τους και υποστηρίζει επίσης τους επαναστατικούς αγώνες των λαών σε όλες τις χώρες.
Η Ολομέλεια καταδικάζει έντονα τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό για το έγκλημά του της επέκτασης του επιθετικού πολέμου ενάντια στο Βιετνάμ. Υποστηρίζει με τον πιο θερμό και αποφασιστικό τρόπο την Έκκληση προς τον λαό όλης της χώρας που απεύθυνε ο σ. Χο Τσι Μινχ, Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, και υποστηρίζει σθεναρά τον βιετναμέζικο λαό στον αγώνα του μέχρι να επιτευχθεί η τελική νίκη στον πόλεμο ενάντια στην αμερικάνικη επιθετικότητα και για την εθνική σωτηρία. Η Ολομέλεια συμφωνεί πλήρως με όλα τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και με όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει, όπως αποφασίστηκε από την ΚΕ του κόμματος και την Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τη βιετναμική πλευρά σχετικά με τη βοήθεια προς το Βιετνάμ στην αντίσταση κατά της αμερικάνικης επιθετικότητας.
Η Ολομέλεια καταγγέλλει δριμύτατα τη σοβιετική ρεβιζιονιστική ηγετική ομάδα για την αντεπαναστατική διπρόσωπη πολιτική της, με την υποτιθέμενη στήριξη αλλά στην πραγματικότητα προδοσία της υπόθεσης της αντίστασης του Βιετνάμ στην αμερικάνικη επιθετικότητα.
Η Ολομέλεια θεωρεί ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός είναι ο πιο άγριος κοινός εχθρός των λαών όλου του κόσμου. Για να απομονώσουμε όσο γίνεται τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και να αντιμετωπίσουμε τα χτυπήματά του, πρέπει να επιτευχθεί το ευρύτερο δυνατό διεθνές ενιαίο μέτωπο ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους λακέδες του. Η σοβιετική ρεβιζιονιστική ηγετική ομάδα επιδιώκει μια πολιτική συνεργασίας μεταξύ ΕΣΣΔ-ΗΠΑ για την παγκόσμια κυριαρχία και έμπρακτα εξυπηρετούν τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό με διασπαστικές, διαλυτικές και υπονομευτικές ενέργειες μέσα στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και στο εθνικο-απελευθερωτικό κίνημα. Δεν μπορούν φυσικά να περιλαμβάνονται σε αυτό το μέτωπο.
Πρέπει να ενωθούμε με όλους τους λαούς στον κόσμο που είναι ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στην αποικιοκρατία, και να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος τον αγώνα ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους λακέδες του.
Μαζί με όλους τους επαναστάτες μαρξιστές-λενινιστές του κόσμου, πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος τον αγώνα ενάντια στον σύγχρονο ρεβιζιονισμό και να προωθήσουμε την επαναστατική υπόθεση του διεθνούς προλεταριάτου και των λαών του κόσμου.
Κρατήστε ψηλά το μεγάλο κόκκινο λάβαρο της Σκέψης Μάο Τσετούγκ
Η 11η Ολομέλεια της 8ης ΚΕ τονίζει ότι η εντατική μελέτη των έργων του σ. Μάο Τσετούγκ από το σύνολο του κόμματος και ολόκληρο το έθνος είναι ένα σημαντικό γεγονός ιστορικής σημασίας. Ο σ. Μάο Τσετούγκ είναι ο μεγαλύτερος μαρξιστής-λενινιστής της εποχής μας. Ο σ. Μάο Τσετούγκ έχει κληρονομήσει, υπερασπιστεί και αναπτύξει τον μαρξισμό-λενινισμό με ιδιοφυΐα, δημιουργικότητα και με ολόπλευρο τρόπο, και έχει εξυψώσει τον μαρξισμό-λενινισμό σε ένα εντελώς νέο στάδιο. Η Σκέψη Μάο Τσετούγκ είναι ο μαρξισμός-λενινισμός της εποχής στην οποία ο ιμπεριαλισμός οδηγείται στην ολική κατάρρευση και ο σοσιαλισμός προωθείται προς την παγκόσμια νίκη. Είναι η κατευθυντήρια αρχή για όλες τις εργασίες του κόμματος και της χώρας μας. Η Ολομέλεια θεωρεί ότι το κάλεσμα του σ. Λιν Πιάο προς τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό να ξεκινήσει ένα μαζικό κίνημα στο στρατό για τη μελέτη των έργων του σ. Μάο Τσετούγκ αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το σύνολο του κόμματος και ολόκληρο το έθνος. Η πιο αξιόπιστη και θεμελιώδης εγγύηση ενάντια στον ρεβιζιονισμό και στην παλινόρθωση του καπιταλισμού και για τη νίκη της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής υπόθεσής μας είναι να εξοπλιστούν οι μάζες των εργατών, αγροτών, στρατιωτών, επαναστατών διανοουμένων και στελεχών με τη Σκέψη Μάο Τσετούγκ και να προωθήσουν την επαναστατικοποίηση της ιδεολογίας του λαού. Η μέθοδος μελέτης των έργων του σ. Μάο Τσετούγκ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και συνολικά κατάλληλη, όταν έχει κανείς κατά νου τα προβλήματα, μελετά και εφαρμόζει τα έργα του με δημιουργικό τρόπο -συνδυάζοντας τη μελέτη με την πρακτική, μελετώντας πρώτα τι είναι επειγόντως αναγκαίο, ώστε να έχει γρήγορα αποτελέσματα- και καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή αυτού που μελετά. Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω σε όλο το κόμμα και τη χώρα.
Το ΚΚΚ είναι ένα μεγάλο, ένδοξο και σωστό κόμμα. Ιδρύθηκε και μεγάλωσε από τον σ. Μάο Τσε Τουνγκ, το κόμμα μας είναι εξοπλισμένο με τον μαρξισμό-λενινισμό, με τη Σκέψη Μάο Τσετούγκ. Το κόμμα μας είναι προλεταριακό πρωτοπόρο, που ενσωματώνει τη θεωρία με την πράξη, σφυρηλατεί στενούς δεσμούς με τις μάζες του λαού και έχει το πνεύμα της σοβαρής αυτοκριτικής. Είναι ένα προλεταριακό επαναστατικό κόμμα που έχει περάσει μέσα από τους πιο άγριους, επίπονους, μεγάλους και περίπλοκους αγώνες στην ιστορία. Ο λαός μας είναι ένας μεγάλος λαός. Η χώρα μας είναι μια μεγάλη χώρα. Ο στρατός μας είναι ένας μεγάλος στρατός. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την ηγεσία του μεγάλου ηγέτη μας, του σ. Μάο Τσετούγκ, και του ΚΚΚ, οι ένστολοι και οι πολίτες όλης της χώρας, στηριζόμενοι στις δικές τους προσπάθειες και εργαζόμενοι έντονα, θα είναι σίγουρα σε θέση να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια και να εκπληρώσουν την αποστολή που τους δόθηκε από την ιστορία, και σίγουρα δεν θα διαψεύσουν τις προσδοκίες των επαναστατικών λαών του κόσμου.
Η 11η Ολομέλεια της 8ης ΚΕ καλεί όλους τους εργάτες, τα μέλη των λαϊκών κομμούνων, τους διοικητές και τους μαχητές του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, τα επαναστατικά στελέχη, τους επαναστάτες διανοούμενους, τους επαναστάτες καθηγητές και φοιτητές και το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της χώρας να υψώσουν ακόμη υψηλότερα το μεγάλο κόκκινο λάβαρο της Σκέψης Μάο Τσετούγκ, να ενωθούν με όλους εκείνους που μπορούν να ενωθούν, να ξεπεράσουν την αντίσταση που προέρχεται από διάφορες κατευθύνσεις, από τους αντεπαναστάτες ρεβιζιονιστές και τους «αριστερούς» και δεξιούς οπορτουνιστές, να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, τις ελλείψεις και τα λάθη, να ξεκαθαρίσουν τα σκοτεινά σημεία στο κόμμα και στην κοινωνία, να φέρουν εις πέρας τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση, να φέρουν εις πέρας τη σοσιαλιστική επανάσταση, και να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν το Τρίτο Πεντάχρονο και να οικοδομήσουν την Κίνα σε μια ισχυρή σοσιαλιστική χώρα.
Πρέπει να κατεχόμαστε από μεγάλες, υψηλές προλεταριακές φιλοδοξίες και να τολμάμε να ανοίγουμε δρόμους ανεξερεύνητους μέχρι τώρα από τον λαό και να σκαρφαλώνουμε σε απάτητες κορφές. Πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής Κίνας, η οποία έχει το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, και να την καταστήσουμε απόρθητο κράτος του προλεταριάτου που ποτέ δεν θα αλλάξει χρώμα. Πρέπει να απελευθερώσουμε την Ταϊβάν. Θα πρέπει να αυξήσουμε την επαγρύπνησή μας στο εκατονταπλάσιο και να περιφρουρούμε για ξαφνικές επιθέσεις από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους συνεργούς του. Εάν τολμήσουν να μας εμπλέξουν σε πόλεμο, τα 700 εκατομμύρια Κινέζων υπό την ηγεσία του σ. Μάο Τσετούγκ και του ΚΚΚ θα τσακίσει τους επιτιθέμενους, και θα τους αφανίσει αποφασιστικά, πλήρως, εντελώς και ολοκληρωτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: