Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣτου Γκόταμ Νάβλακα,
πλευρές της πολιτικής των Μαοϊστών και της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ζωής στη περιοχή της Νταντεβάντα στην Ινδία

Δεν υπάρχουν σχόλια: