ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ!

Αριστερό blog για τα κινήματα στις γειτονιές (και όχι μόνο!)

Για επικοινωνία: antigeitonies@gmail.com

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Μάο, Φιλοσοφικά Θέματα

Συζήτηση για θέματα φιλοσοφίας, σελ. 7
Συζήτηση για το άρθρο του Σακάτα, σελ. 27
Λόγος στο Χανκόου, σελ. 35
Από που προέρχονται οι σωστές ιδέες, σελ 43
Λόγος στους εργάτες της μουσικής, σελ. 47
Παραδείγματα διαλεχτικής, σελ. 55


Δεν υπάρχουν σχόλια: